Documenten en handige links

– Gegevensformulier aanvragen Erasmus+-beurs voor project buitenland (1a)

– Gegevensformulier aanvragen Erasmus+-beurs voor stage buitenland (1b)

– Begrotingsformulier aanvragen Erasmus+-beurs 

– Checklist Erasmus+-beurs 

– Handboek stage of project in het buitenland

Handige links:

Meer handige informatie over een buitenlandstage:
www.wilweg.nl

 
Alle erkende stagebedrijven in het buitenland:
www.stagemarkt.nl
 
Voorbeeld Engelstalige CV: 
 
Visuminformatie en behandeling van visumaanvragen:  
 
Aanvragen van een uitwonenden beurs en een OV-vergoeding: 
 
Landelijke richtlijnen voor vaccinaties en anti-malariamaatregelen: