Stage voor professionals / docenten


 logo erasmus+

 

BUITENLANDSTAGE VOOR PROFESSIONALS (docenten en medewerkers)

 

Actielijn

Doelgroep

Duur uitwisseling

VETPro Leraren, opleiders, medewerkers van beroepsopleidingen, begeleiders en adviseurs, personen die verantwoordelijkheid dragen voor opleidingsinstellingen of bijvoorbeeld voor opleidingsplanning en loopbaanbegeleiding binnen ondernemingen) kunnen een aanvraag indienen bij de coördinator Internationalisering. minimaal 2 volledige dagen tot 6 weken
Een VETPro-project geeft trainers, docenten en andere professionals, zoals loopbaanadviseurs en personeelsmanagers, de mogelijkheid hun ervaringen met personeel in buitenlandse instellingen te delen. Het verhoogt de transparantie van de diverse Europese stelsels voor beroepsopleiding en bevordert de modernisering door van elkaar te leren. De focus ligt op het actualiseren en verbeteren van professionele vaardigheden en uitwisseling van innovatieve methoden en praktijken in het beroepsonderwijs.
‘VETPro – professionals in VET’ is gericht op ondersteuning van de transnationale mobiliteit van personen die verantwoordelijk zijn voor het beroepsonderwijs/opleiding of human resources. Tijdens een uitwisseling of werkbezoek wisselen zij ervaringen uit met hun Europese collega’s om van elkaar te leren.
De algemene doelstellingen zijn
  1. Het ondersteunen van deelnemers aan een opleiding of bijscholing bij het verwerven van kennis, vaardigheden en kwalificaties. Door het vergroten van hun persoonlijke ontwikkeling maken zijn meer kans op de nationale en Europese arbeidsmarkt.
  2. Het verbeteren van systemen, instellingen en praktijken om de kwaliteit en innovatie van het beroepsonderwijs en –opleiding te vergroten.

Wat moet je doen om in aanmerking te komen :

1.  Vul het aanmeldingsformulier (zie documenten/medewerkers/ aanmeldingsformulier) in en laat dit door de leidinggevende ondertekenen voor akkoord. Vergeet niet de kostendrager van de afdeling te vermelden. Lever het aanmeldingsformulier in s.j.schroten@fcroc.nl , samen met de motivatiebrief en het werkprogramma.

2.  Lever de motivatiebrief  met de  inhoud en duur van de stage of werkbezoek, een begrotingvan te verwachten kosten  , de toegevoegde Europese waarde, de impact, de relevantie (waarom wil je dit doen)  en de disseminatie (wat ga je doen me de behaalde resultaten) in bij je leidinggevende.

3. Work programme : jij stelt samen met het ontvangende instituut of bedrijf  een gedetailleerd programma op , dat minimaal 2 aaneengesloten dagen moet omvatten.  Je kunt een persoonlijke ontwikkelingsstage doen of je doet een job shadowing of je verzorgt een gastles bij het ontvangende instituut. Dit work programme moet door de ontvangende coördinator getekend worden als bewijs van deelname (voor aanvang van de stage)

 

Daarna stellen wij de Erasmus+ contracten (Grant Agreement en FC contract)  op. Deze krijg je via de mail toegestuurd . Hierin wordt ook het bedrag vermeld en de instructies voor het inleveren van de bewijsstukken.

Het International Office maakt 80% van het subsidiebedrag over naar de kostendrager van de afdeling.  Het subsidiebedrag ( vaste dagvergoeding en reiskosten) is afhankelijk zijn van het land van bestemming. Alle boekingen worden door de afdeling gedaan of via een voorschot aan de docent indien hij zelf moet boeken. In verband met de gewijzigde belastingwetgeving worden er sinds augustus 2016 door het Friesland College geen individuele subsidie rechtstreeks aan de docent uitbetaald (zoals voorheen wel het geval was) . Alle kosten lopen daarom via de afdeling en moeten via het digitale declaratieformulier gedeclareerd worden. Dat betekent dat ook alle bonnen daar ingeleverd moeten worden.

De volgende bewijsstukken laat je tekenen  en lever je in bij terugkomst (scannen en digitaal aanleveren bij het International Office)

1. De Europass wordt eveneens door het International Office opgesteld en voor vertrek naar jou gemaild.

2. Het Certificate of Attendance : deze wordt eveneens door de ontvangende partij ondertekend.

3. Het work programme  ( met ingevulde resultaten of verslag)

4. bewijs van de reiskosten ( kopie ticket en boardingpass) en een kopie van de rapportage uit het Mobility Tool.

5. Alle overige bonnen lever je digitaal in bij de afdeling.

 

Het International office maakt daarna de resterende 20% van het subsidiebedrag over naar de kostendrager van de afdeling.

 

VEEL SUCCES MET JE BUITENLANDVERBLIJF !!!

Voor aanmeldingsformulier VETPRO stage en voorbeeldovereenkomst Erasmus+  kijk bij   : Documenten/Medewerkers

 

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print