Sustainable Development Goals 2015- 2030


2000 – 2015  : de millenniumdoelen:

Millenniumdoelen

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Deze afspraken werden de millenniumdoelen genoemd.  Er werden acht concrete doelstellingen vastgelegd:

  1. De armoede halveren en minder mensen honger
  2. Elk kind naar school
  3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig
  4. Minder kindersterfte
  5. Verbetering van de gezondheid van moeders
  6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere  dodelijke ziektes
  7. Zorgen voor een duurzaam leefmilieu
  8. Wereldwijde samenwerking voor ontwikkelingshulp

Ook het Friesland College heeft deze intentieverklaring ondertekend. Het brengt daarmee tot uitdrukking zich te willen inzetten om de genoemde doelen te helpen realiseren.  De gemaakt afspraken uit het akkoord wordt binnen het FC uitgevoerd door het Millennium leerbedrijf ‘Global Goals 2015, Colour the Future’ . Dit leerbedrijf is ondergebracht bij Present Promotions. NU in 2015 is er wel vooruitgang geboekt maar de doelen zijn niet gehaald.

De Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2015 – 2030

sdg-doelen-un

In september 2015 heeft de VN een nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 vastgesteld. (Bouwstenen voor leefomgevingsbeleid voor 2030) Deze agenda bevat 17  Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals ; SDG’s) die gelden voor alle landen; de lidstaten moeten zorgen voor vertaling in nationaal beleid. Nederland heeft op het gebied van natuur en milieu al diverse doelstellingen en beleidsprogramma’s die in lijn zijn met de SDG’s, maar deze vergen nog wel de nodige aanpassing. Zo zijn er nieuwe en aangepaste nationale doelen nodig voor 2030. En voor een succesvolle implementatie is het essentieel dat er goede afstemming plaatsvindt tussen de verschillende ministeries onderling en met de decentrale overheden.

Voor het Friesland College is vooral SDG4 van belang : onderwijs voor allen in de wereld. Wil je meer weten hierover? kijk dan op deze de website van Global Education

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print