Friesland College inspireert op Nuffic Congres


​Van de opiniepagina’s van de kranten tot de visiebrief van de minister van OCW: internationalisering van het onderwijs staat nadrukkelijker dan ooit op de agenda. Welke stappen moeten we nú zetten voor toegankelijke en duurzame internationalisering?  Dit vraagstuk werd verder verkend tijdens het Nuffic Congres van 10 oktober 2019.

Internationalisering is geen voorrecht voor een kleine groep jongeren. Scholen en instellingen moeten ervoor zorgen dat elke leerling en student internationale ervaring kan opdoen. 

Binnen het thema inclusie verzorgde het Friesland College samen met Hogeschool Windesheim en Erasmus Universiteit Rotterdam een workshop over Internationalisation@home*. De drie instellingen deelden in een korte presentatie enkele best practices om de 50 deelnemers van verschillende onderwijsinstellingen te inspireren. Hierna gingen de deelnemers enthousiast aan de slag met het maken van hun eigen internationale evenementenkalender. Dit resulteerde in een breed scala aan praktische, creatieve ideeën, zoals een Early Christmas Dinner, Yoga/dans-sessies en verschillende samenwerkingsopdrachten tussen beroepsopleidingen en inburgeringsgroepen.

Ben je benieuwd naar meer ideeën of wat de mogelijkheden zijn voor jouw klas/opleiding op het gebied van Internationalisation@home of Wereldburgerschap? Neem dan contact op met Sabine Schroten, International Office. Mail: S.j.schroten@fcroc.nl. Tel.: (088) 060 2428.

Internationalisering is geen eenmalig project, maar een continue investering.

* Met Internationalisation@Home doe je internationale en interculturele vaardigheden op zonder dat je naar het buitenland gaat.