tc-external {""}

 

Mededeling coronavirus

Coronavirus – update (18 juni 2020)

Het kabinet kondigde vorige week aan dat reizen naar een aantal Europese landen vanaf 15 juni weer mogelijk is. Vanaf dat moment geeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken code ‘geel’ (= ‘let op, veiligheidsrisico’s) voor deze landen.

Het College van Bestuur heeft daarom besloten dat buitenlandstages vanaf 15 juni in principe ook weer mogelijk zijn, maar hiervoor gelden een aantal beperkende voorwaarden:

 • Buitenlandstage is alleen mogelijk in België en Duitsland. Dit omdat deze landen goed, snel en met verschillende vervoersmiddelen te bereiken zijn.
 • Er geldt op het moment van boeking én op het moment van afreizen naar het stageland een positief reisadvies (code groen of geel) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • De stageactiviteiten kunnen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het RIVM en de lokale richtlijnen.
 • De huisvesting voldoet aan de coronarichtlijnen (hygiënevoorschriften).
 • Voordat de student op stage kan, checkt de coach/ SLB’er of aan alle voorwaarden is voldaan. Hiervoor is een checklist beschikbaar (meer informatie bij je coach/SLB’er). Vervolgens geeft de coördinator internationalisering een positief advies, en neemt de directeur van de betrokken FC-school een definitief besluit.
 • De student maakt nog geen kosten, totdat er definitief toestemming is van de directeur van de betrokken FC-school.

Rond 1 juli komt het College van Bestuur met een update over beleid m.b.t. afreizen naar overige bestemmingen.

 Coronavirus – update (2 maart 2020)

Op dit moment is er geen reden tot zorg over het coronavirus op de onderwijslocaties van het Friesland College. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en hebben hierover voortdurend contact met diverse instanties. De verspreiding van het virus vraagt echter wel om richtlijnen die we als Friesland College hanteren en roept ook vragen op van studenten en medewerkers. Hieronder de richtlijnen zoals we die nu hanteren. 

 

Richtlijnen

 

Buitenlandse excursies 

Als Friesland College vinden we het risico dat er iets mis gaat met een ‘grote’ groep te groot. We kiezen er daarom voor om vooralsnog alle excursies naar het buitenland geen doorgang te laten vinden. Ook als het gaat om een excursie naar een regio die op dit moment nog geen risicogebied is… Eventuele al gemaakte kosten of kosten in verband met annulering zullen worden vergoed. 

NB: Gaat het om een relatief kleine groep studenten (minder dan 10) naar een gebied dat niet als risicogebied geldt (dus code geel of groen), dan is de afspraak dat we dit per geval bekijken en een afweging maken. Bij het maken van deze afweging dient in ieder geval de directeur te worden betrokken. 

Buitenlandse werkbezoeken, congressen, docentenstages, etc.

Bij deze activiteiten gaat het vaak om een activiteit van één of enkele collega’s. Als de activiteit plaatsvindt in een gebied dat als risicogebied (dus code rood of oranje) is aangewezen, dan gaat de activiteit niet door. 

Als de activiteit plaatsvindt in een gebied dat niet als risicogebied is aangewezen, dan is de afspraak dat we dit per geval bekijken en een afweging maken. Bij het maken van deze afweging dient in ieder geval de desbetreffende directeur te worden betrokken. 

 

Studentenstages

 • Buitenlandse stages in gebieden die van het ministerie van Buitenlandse Zaken de code rood of oranje hebben, gaan niet door. Reizen naar dergelijke gebieden wordt onverantwoord geacht. De reisadviezen van het ministerie van buitenlandse zaken vind je op www.nederlandwereldwijd.nl
 • Buitenlandse stages naar gebieden die niet als risicogebied gelden (dus code geel of groen), kunnen gewoon doorgaan. 
 • Studenten die in een risicogebied zitten kunnen, voor zover de lokale situatie dat toestaat, er voor kiezen om terug te komen naar Nederland. Eventuele extra kosten kunnen worden vergoed. Hierover worden wel vooraf afspraken gemaakt. 
 • Als studenten in een ander – momenteel veilig – gebied op stage zijn en ze willen terugkomen, dan werken we hier aan mee. Eventuele extra kosten kunnen worden vergoed. Hierover worden wel vooraf afspraken gemaakt. 
 • In alle gevallen dient de student vooraf contact opnemen met school (stagebegeleider)

Bezoek van buitenlandse gasten

Ook hier is van belang of de buitenlandse gast afkomstig is uit een risicogebied (code rood of oranje). Als de buitenlandse gasten afkomstig zijn uit een risicogebied, dan dient het bezoek te worden geannuleerd. Mocht dit extra kosten voor het Friesland College met zich mee brengen die niet onder een verzekering vallen, dan zullen deze worden vergoed. In andere gevallen blijft de buitenlandse gast ‘gewoon’ welkom.  

 

Binnenlandse bezoeken, activiteiten, excursies, etc.

Binnenlandse activiteiten kunnen vooralsnog gewoon doorgaan. Dit geldt dus ook voor bezoekers uit Nederland. Er zijn in Nederland nog geen risicogebieden/regio’s aangewezen.

 

Veder geldt onveranderd – zoals aangegeven in het vorige bericht – het verzoek om aan Christel Bosgra (C.Bosgra@fcroc.nl) en Sabine Schroten (S.J.Schroten@fcroc.nl) door te geven dat je (als medewerker of student) voor school in het buitenland bent of gaat. 

 

Wat kun je zelf doen?

Was regelmatig je handen. Gebruik bij verkoudheid papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg. Niezen en/of hoesten doe je in de binnenkant van je elleboog. Houd je ook op stage aan deze voorzorgsmaatregelen. Overal binnen de school zijn goede voorzieningen aanwezig om je handen te wassen. We willen collega’s vragen om ook actief met de studenten deze preventieve maatregelen te bespreken!

 

Wat als je verkouden en/of grieperig bent?

Dan kun je in principe gewoon naar school of stage. Heb je lichte klachten van verkoudheid met koorts én ben je in een risicogebied geweest? Dan moet je thuisblijven om uit te zieken. Meld je ziek en neem contact op met je huisarts…

 

Voor docenten en andere medewerkers geldt hetzelfde. Thuisblijven bij lichte klachten en indien afkomstig uit een risicogebied. Op de site van het RIVM (www.rivm.nl) kun je vinden wat je wel/niet mag als je thuis blijft vanwege lichte klachten.  

 

Vragen?

Mocht je vragen hebben, dan kun je deze vanaf dinsdag 3 maart 2020 stellen via corona@fcroc.nl 

 

Wat als de situatie verandert?

We houden je op de hoogte via FC Live en de website. Dit zijn de betrouwbare kanalen en het is dus aan te raden om deze goed aan in de gaten te houden.