Nieuw keuzedeel Internationalisering en internationaal recht


Vanaf februari 2020 start het nieuwe keuzedeel Internationalisering en internationaal recht. In dit keuzedeel wordt ingegaan op diverse onderwerpen ten aanzien van internationalisering en het internationaal recht. Denk hierbij aan het vreemdelingenrecht, mensenrechten, de Verenigde Naties & de Global Goals, internationale verdragen en tribunalen.

Centrale vragen zoals; wat is internationaal recht, wat betekent de internationale rechtsorde en hoe draagt Nederland hieraan bij, wat zijn internationale organisaties en welke rol spelen deze in het internationaal recht, zullen uitvoerig behandeld worden. Aan de hand van de theoretische kennis die je opdoet in combinatie met de (juridische) vaardigheden die je gedurende je opleiding hebt aangeleerd, werk je tijdens het keuzedeel aan een betoog over globalisering en de gevolgen hiervan. Tegelijkertijd werk je aan een pleidooi en ga je dit presenteren voor de klas. Tijdens dit keuzedeel zijn er ook gastlessen van experts, en is er de mogelijkheid om op excursie te gaan naar een instelling/organisatie die zich bezig houdt met internationalisering/internationaal recht. 

De volgende onderwerpen zijn ook onderdeel van dit keuzedeel:

  • Europees recht
  • Internationaal publiekrecht
  • Internationaal privaatrecht
  • Europees Verdrag voor de rechten van de mens