Stichting Amurang


‘Stichting Amurang onderscheiden als ‘Lokale Held’

Stichting Amurang ontving op 25 september de onderscheiding ‘Lokale Held’ op het gebied van de Global Goals tijdens de ‘Global Goals Vlaggendag’ van de gemeente Leeuwarden. Via deze stichting lopen jaarlijks studenten van onder meer het Friesland College stage in kindertehuizen in Indonesië.

Wereldburgers

In het vak Burgerschap besteed het Friesland College veel aandacht aan de Global Goals. In het koersplan is vastgelegd dat de school mbo’ers wil opleiden tot praktische wereldburgers, die in hun vak én als burger weten wat zij kunnen bijdragen aan een duurzame en betere wereld. De SDG’s vormen hierin een leidraad, in onderwijs en organisatie.

Zo is het Friesland College ook betrokken bij stichting Amurang, dat in de afgelopen jaren hielp met de bouw van twee tehuizen en een school in Noord-Sulawesi. Jaarlijks gaan FC-studenten naar Indonesië om vanuit hun opleiding te helpen in de begeleiding van kinderen. Ook ondersteunt de school financieel een jonge ‘adoptiestudente’, die zo in Indonesië een opleiding als sportbegeleider kan volgen.

De komende tijd gaat Amurang dit adoptieprogramma uitbreiden. ‘Daarom is het prachtig dat wij dit schouderklopje van de gemeente ontvangen’, stelde voorzitter Ritsko van Vliet. ‘Zo kunnen we veel gemakkelijker nieuwe bedrijven benaderen. En het is een warme schouderklop voor iedereen die zich in de afgelopen jaren voor dit doel heeft ingezet.’

Door corona is het helaas nu niet mogelijk om onze studenten naar Indonesië te laten reizen. Maar zodra de situatie weer veilig is, staan onze studenten klaar om een bijdrage te leveren aan dit mooie project!