Symposium Rijnlandacademie in Emmen


Het symposium Rijnland in de Regio vindt plaats op 27 november a.s. in Emmen. Het symposium zal in het teken staan van ervaringen en perspectieven van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Tevens zal de bundel Rijnland in de Regio, met bijdragen van verschillende medewerkers van Stenden Hogeschool en het Alfa-college worden gepresenteerd.