Het Friesland College en Internationalisering 

‘Iedere medewerker en student internationaal competent!’ Dat is de visie van het Friesland College. Het Friesland College leidt studenten op tot praktische wereldburgers, die in hun vak én in de samenleving goed hun weg kunnen vinden. Zij kijken met een open blik om zich heen en weten dat de wereld groter is dan alleen hun eigen vertrouwde omgeving. De zeventien Sustainable Development Goals, waarin de VN hebben vastgelegd hoe wij allemaal samen kunnen werken aan een betere en duurzame wereld, zijn in onze koers verweven.

De samenleving en arbeidsmarkt globaliseren steeds verder. Voor studenten is internationale ervaring opdoen daarom essentieel. Werkgevers in de regio vragen steeds vaker om medewerkers met internationale competenties. Omdat ze zelf in het buitenland actief zijn of omdat ze samenwerken met internationale partners bijvoorbeeld. En bovendien, minstens zo belangrijk misschien, helpt een internationale ervaring studenten zich ook als persoon verder te ontwikkelen. Iedere student zou daarom internationale ervaring moeten opdoen, passend bij wat de student wil en kan.

Bij het Friesland College kan iedere student andere culturen leren kennen en praktijkervaring in het buitenland opdoen. Ook medewerkers worden gestimuleerd om naar het buitenland te gaan, met een collega-instelling kennis te delen en zich zo verder te ontwikkelen.

Het Friesland College organiseert daarnaast diverse internationaliseringsactiviteiten binnen de school (Internationalisering@Home). Bijvoorbeeld door studenten van verschillende culturen samen te brengen en met elkaar te praten over elkaars normen en waarden.

Ook kunnen studenten ervoor kiezen om een keuzedeel Internationaal te volgen. Daarbij leren studenten over de Nederlandse cultuur én andere culturen, over verschillende geloven, waarden en normen, gebruiken en rituelen. Ze leren ook hoe ze kunnen omgaan met culturele verschillen, hoe ze kunnen samenwerken én hoe zij elkaar verrijken.

Het Friesland College beschikt sinds 2016 over de VET Mobility Charter. Hét kwaliteitskeurmerk voor mbo-instellingen die internationalisering in de brede zin hebben ingebed in hun onderwijsbeleid. Instellingen met een VET Mobility Charter worden gemonitord op kwaliteit.

Internationale stages en projecten worden deels gefinancierd vanuit Erasmus+, het subsidieproject van de EU.

Wilt u meer informatie over de beleidsuitgangspunten internationalisering en kengetallen? Lees dan hier de Trendrapportage Internationalisering Friesland College. Deze geeft een jaarlijks overzicht van de activiteiten van het afgelopen studiejaar en de nieuwe trends en plannen.