WAT IS EEN ERASMUS+ -BEURS?

Het Friesland College heeft een Europese subsidie gekregen om buitenlandse stages en projecten te  stimuleren. Medewerkers die een stage doen van minimaal twee werkdagen of minimaal twee werkdagen lesgeven in het buitenland, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de reis- en verblijfskosten. Een Erasmus+ subsidie kan aangevraagd worden voor alle 28 EU-lidstaten (en de daarbij behorende overzeese gebiedsdelen en territoria) én IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Let op: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Maarten, St. Eustatius behoren tot het Nederlandse grondgebied, maar vallen niet onder de subsidiemogelijkheden voor Erasmus+. 

Erasmus+-beurs: wat zijn de voorwaarden

Wil je voor een korte of langere periode naar het buitenland met een Erasmus+-beurs, dan zijn daar enkele voorwaarden aan verbonden:

 •  Je leidinggevende moet toestemming geven.

 •  Je gaat naar het buitenland om zelf te leren (job shadowing) of om anderen iets te leren (teaching/training activities).

 • Je formuleert je eigen leerdoelen.

 • Je hebt een persoonlijk werkprogramma van een uitnodigende buitenlandse partij (school of bedrijf) van minimaal twee werkdagen, exclusief de reisdagen.

 • Het werkbezoek moet een meerwaarde hebben voor je eigen ontwikkeling, jouw team en het Friesland College.

 • De internationale context moet echt een meerwaarde hebben, m.a.w. waarom móet je naar het buitenland in plaats van naar een locatie ergens in Nederland?

 • Er moet koppeling zijn met de strategie van het Friesland College, het team, de opleiding.

 • Je moet bereid zijn de opbrengst te delen met je collega’s (borging).

Let op! Het bezoeken van een conferentie of een symposium of het volgen van een taalcursus mag niet worden gefinancierd met Erasmus+- subsidie.

OVERIGE VOORWAARDEN 

 • Wij willen natuurlijk zoveel mogelijk medewerkers in de gelegenheid stellen om een buitenlandervaring op te doen met de financiële middelen die we hebben. Een medewerker die nog niet eerder met een Erasmus+-beurs naar het buitenland is geweest, zal daarom in principe voorrang krijgen op een medewerker die dat wel heeft gedaan.

 • Verder mag een medewerker die een Erasmus+-beurs ontvangt maar één keer naar hetzelfde land.

WAT MOET JE REGELEN?

 • Lever het aanmeldformulier digitaal in bij het International Office. Dit formulier moet ook ondertekend zijn door je leidinggevende. 
  Aanmeldingsformulier-docentenstage

 • Je ontvangt twee contracten ter ondertekening: een Grant Agreement en een Nederlandstalig FC-contract. Lever beide contracten ondertekend digitaal in.

 • Je ontvangt een aantal documenten die je bij de ontvangende partner laat ondertekenen en zelf ook ondertekent (Work programme en Certificate of Attendance).

 • Je ontvangt vooraf 80% van het totaal toegekende bedrag. Na terugkomst ontvang je de overige 20%. N.B. De Erasmus+-bijdrage wordt niet naar je eigen rekening overgemaakt, maar naar de kostendrager van de afdeling. De gemaakte kosten kun je bij je eigen afdeling declareren.

 • Je huisvesting en reis boek je in principe zelf.

 • Het International Office meldt jou aan voor de FC-verzekering buitenland via Marijke Kingsbergen.

NA TERUGKOMST

 • Lever je het ondertekende Work programme en Certificate of Attendance digitaal in bij het International Office.

 • Lever je een verslag van je ervaringen en de opbrengst van je buitenlandverblijf (n.a.v. je leerdoelen) in bij het International Office.

 • Doe je een online enquête (participant’s report).

 • Deel je je ervaringen met collega’s.