Wat is een Erasmus+ -beurs?

Het Friesland College heeft een Europese subsidie gekregen om buitenlandse stages en projecten te  stimuleren. Studenten die een stage of project doen van minimaal twee weken kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de reis- en verblijfskosten. Een Erasmus+ subsidie kan aangevraagd worden voor alle 28 EU-lidstaten (en de daarbij behorende overzeese gebiedsdelen en territoria) én IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Let op: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Maarten, St. Eustatius behoren tot het Nederlandse grondgebied, maar vallen niet onder de subsidiemogelijkheden voor Erasmus+. 

Of je in aanmerking komt voor Erasmus+-subsidie hangt verder af van een aantal zaken, bijvoorbeeld:

  • Of je een stagevergoeding krijgt

  • Of je interne huisvesting krijgt of dat je je eigen huisvesting moet regelen

  • Of je maaltijden van je stagebedrijf krijgt of dat je je eigen maaltijden moet regelen

  • Of je een uitwonenden beurs krijgt 

Voor het toekennen van een Erasmus+-beurs gebruiken wij een verdeelsleutel. Daarmee bepalen wij of we je een beurs kunnen toekennen en hoe hoog het bedrag is. Kom je in aanmerking voor de Erasmus+-beurs? Dan ontvang je voordat je naar het buitenland gaat 80% van het bedrag. De overige 20% ontvang je na terugkomst (mits je aan alle voorwaarden hebt voldaan).

De verdeelsleutel is gepubliceerd op de website van het International office:
https://internationalisering.frieslandcollege.nl/wp-content/uploads/2019/06/Verdeelsleutel-Erasmus-bijdrage-per-NOV-2018-2019-DEFINITIEF-2.pdf

Subsidie kan nooit achteraf aangevraagd worden.

Wil je een Erasmus+-beurs aanvragen?

In deze checklist zie je wat je dan moet doen: Klik hier voor de checklist