Onderwijsactiviteiten buitenland


Het FC heeft bij zijn buitenlandbeleid steeds het reisadvies van BZ als belangrijke richtlijn aangehouden. Inmiddels is het reisadvies van BZ voor een aantal landen bijgesteld naar geel of groen. Het CvB heeft besloten dat

studentenstages naar landen met code geel/groen weer (voorzichtig) kunnen worden opgestart.

Heb je belangstelling voor een buitenlandstage, neem dan voor de specifieke voorwaarden en verdere informatie contact op met Sabine Schroten (coördinator internationalisering) of de contactpersoon internationalisering van je school.

Ook onderwijsactiviteiten van medewerkers naar landen met code geel/groen kunnen weer (voorzichtig) worden opgestart. Het heeft echter wel sterk de voorkeur om meetings (bv voor KA2-projecten) waar mogelijk nog zoveel mogelijk online te houden.