uitwisseling collega’s Schotland


Nog net voor de lock down ‘even’ op werkbezoek naar Schotland


Collega’s Sonja Engelenberg, Lucie Jeeninga, Annemiek van der Spek en Peta Bartlema en taalvrijwilligster Paula Heeger op werkbezoek in Schotland

Vijf collega’s van FC Extra gingen van 8 t/m 11 maart op werkbezoek naar Schotland. Dat lukte nog nét, voordat alle internationale mobiliteit stilviel.

Voor het nieuwe Erasmus+ KA1 VE-project, Crossing Borders, kunnen collega’s van de afdeling FC Extra van het Friesland College in verschillende landen diverse vraagstukken onderzoeken die relevant zijn voor hun eigen beroepspraktijk.

In het Verenigd Koninkrijk wordt veel met vrijwilligers gewerkt en zijn verhoudingsgewijs veel van de deelnemers van autochtone komaf. Daarom stond een bezoek aan Schotland als eerste op de planning.

Tijdens het bezoek stond het non-formeel onderwijs centraal: wat wordt er aangeboden, op welke wijze worden vorderingen van de deelnemers bijgehouden? Ook sociale inclusie was een belangrijk onderdeel van het programma: hoe worden vrijwilligers hierbij ingezet en hiervoor geschoold en hoe is de werving geregeld?

De collega’s bezochten het Cowane Centre in Stirling, een centrum waar non-formele taallessen worden gegeven. In het centrum werden zij ontvangen door Ruth Martin en leerden zij meer over de manier waarop deze taallessen in Schotland worden vormgegeven. Ook mochten zij meekijken bij verschillende lessen.

Wat opviel is de diversiteit aan deelnemers. Zo komen er bij het Cowane Centre ook mensen die een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben en zijn er deelnemers die in het autistische spectrum vallen. In Nederland hebben we ook deelnemers met een lichtverstandelijke beperking, maar in Schotland doen ook mensen die een zwaardere beperking hebben mee aan de non-formele lessen. De sociale inclusie is dus groot.

Ook de manier waarop de taallessen worden gegeven, is anders dan in Nederland. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk plan en de focus ligt enorm op zelfredzaamheid en aan het werk gaan.

Naast het leren van de taal is digitale vaardigheden ontwikkelen van belang. In het Mayfield Centre leerden zij daar meer over. In dit centrum komen iedere week work groups samen; groepen mensen die tijdens deze uren aan hun CV kunnen werken of reageren op vacatures. Als dat niet zelf lukt, zijn er altijd coaches in de buurt om hen te helpen.

Onze collega’s sloten hun werkbezoek in Schotland af met een bezoek aan Forth Valley College te Falkirk. Op deze mbo-school is ook extra aandacht voor studenten met een taalachterstand. Voor een klein deel zijn dat studenten met een allochtone achtergrond.

Een zeer inspirerend werkbezoek, aldus de deelnemers!